RS485-сензори

RS485 сензорите са предназначени за включване в цифрови сензорни мрежи. Тези сензори могат да имат уникален адрес на устройството и да бъдат свързани последователно с други сензори с RS-485 серийни интерфейси на една и съща комуникационна връзка. Можете да изберете сензори за налягане за свързване към компютър или PLC, активиран с RS-485 интерфейс за серийна шина.
Т7410, RS485 Термо-хигро-баро-метър Т7410, RS485 Термо-хигро-баро-метър
Кат № Т7410. Трансмитер за вътрешна и външна употреба с вграден сензор за измерване на температура (от -30 до +80°C), влажност (от 5 до 95 %RH) и налягане (от 600 до 1100 hPa). Сериен RS485 изход. Вградени сензори за относителна влажност, температура, атмосферно налягане. Измерените стойности също се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 715,00 лв.без ДДС
 
Т7411, RS485 Термо-хигро-баро-метър Т7411, RS485 Термо-хигро-баро-метър
Кат № Т7411. Трансмитер за вътрешна и външна употреба за измерване на температура (от -30 до +105°C), влажност (от 0 до 100 %RH) и налягане (от 600 до 1100 hPa). Измерването се извършва чрез външна сонда с кабел 1 метър. Сериен RS485 изход. Измерените стойности също се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 745,00 лв.без ДДС
 
Т7411-2, RS485 Термо-хигро-баро-метър Т7411-2, RS485 Термо-хигро-баро-метър
Кат № Т7411-2. Трансмитер за вътрешна и външна употреба за измерване на температура (от -30 до +105°C), влажност (от 0 до 100 %RH) и налягане (от 600 до 1100 hPa). Измерването се извършва чрез външна сонда с кабел 2 метра. Сериен RS485 изход. Измерените стойности също се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 775,00 лв.без ДДС
 
Т7411-4, RS485 Термо-хигро-баро-метър Т7411-4, RS485 Термо-хигро-баро-метър
Кат № Т7411-4. Трансмитер за вътрешна и външна употреба за измерване на температура (от -30 до +105°C), влажност (от 0 до 100 %RH) и налягане (от 600 до 1100 hPa). Измерването се извършва чрез външна сонда с кабел 4 метра. Сериен RS485 изход. Измерените стойности също се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 785,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG